Służymy pomocą

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wydana w dniu 21 grudnia 2020r. nr RŁO 9/2020, Mogo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informuję, że stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na:

  • naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom, w umowach pożyczki konsumenckiej informacji na temat opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, co narusza art. 30 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019r. poz.1083),
  • pobieraniu od konsumentów, którzy opóźniają się ze spłatą pożyczki w terminie wynikającym z zawartych umów, których zabezpieczeniem jest przewłaszczenie pojazdu opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 11 ustawy o kredycie konsumenckim oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi, w zakresie, w jakim łącznie przekraczają limit ustawowy, co jest sprzeczne z art. 33a ustawy o kredycie konsumenckim.

Praktyki te godzą w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowią naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086). Decyzja Prezesa UOKiK nr RŁO 9/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kontakt
Szczegóły

Wsparcie klienta

+48 533 388 273 +48 533 388 273

Windykacja

Pracujemy w godzinach:
Pn-Pt: 09:00-17:00
Sb-Nd: Zamknięte
Inspektor Ochrony Danych

Kacper Kiljański

email: inspektor@mogo.pl

Szczegóły płatności

Firma
Mogo sp. z o.o. w likwidacji
Reg.nr.
362785160
NIP
7010514253
Adres
pl. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa
Bank PKO BP
PL71102010260000170202722197
Kapitał zakładowy
500.000,00 zł
RIP
Rejestr Instytucji Pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego nr RIP000116
KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580983
  • Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu numeru umowy z Mogo, np. “AG1234567”
  • Prosimy o terminowe dokonywanie płatności

W związku z planowanym zamknięciem spółki w 2023r., wszystkie osoby, które spłaciły pożyczkę i nie otrzymały pisma umożliwiającego zwrotne przeniesienie własności prosimy o kontakt na adres mailowy: info@mogo.pl