Mogo sp. z o.o. w likwidacji członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

KPF zrzesza największe firmy branży pośrednictwa finansowego, działające zgodnie z prawem, kierujące się uczciwością kupiecką oraz stosujące najwyższe standardy etyczne. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Konferencji postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która opiniuje założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia KPF honorowane są przez organy władzy i administracji państwowej.

KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych organizuje profesjonalne środowisko dla uczestników sektora, stawiając do ich dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. KPF reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej.

W naszych działaniach kierujemy się zasadami etycznymi, tj.: Zasady dobrych praktyk.

Pragniemy również poinformować naszych Klientów o możliwości zbadania danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk poprzez  Wniosek do komisji etyki.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

info@mogo.pl Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy: Pn-Pt 09:00-17:00