Polityka Prywatności

MOGO Sp. z o.o. chroni prywatność osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową www.mogo.pl („Strona internetowa”) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z poźn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm).

Niniejsza polityka prywatności obejmuje wyjaśnienie sposobu wykorzystania i ochrony wszelkich informacji gromadzonych w ramach korzystania z niniejszej Strony internetowej.

Zakres zbieranych danych

Dane zbierane podczas rejestracji Użytkownika i składania Wniosku

1.1.1. Korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne. W celu złożenia wniosku o zawarcie umowy pożyczki gotówkowej z MOGO Sp. z o.o. (dalej zwanego „Wnioskiem”), osoba korzystająca ze Strony internetowej (dalej zwana „Użytkownikiem”), zobowiązana jest do wcześniejszego zarejestrowania się.
1.1.2. Podczas rejestracji oraz procedury składania Wniosku za pośrednictwem strony internetowej zapytamy o:

a) imię i nazwisko,
b) PESEL,
c) nazwę, serię i nr dokumentu tożsamości,
d) adres do korespondencji,
e) adres zameldowania,
f) telefon kontaktowy,
g) e-mail,
i) inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi.

1.2. Dane zbierane automatycznie
1.2.1. Podczas wizyty Użytkownika na naszej Stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące danej wizyty, np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
1.2.2. Dane zbierane są, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail.
1.2.3. Podczas ww. kontaktów przekazywane są nam dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Zakres wykorzystania danych

Wykorzystujemy udostępnione przez Użytkownika dane osobowe wyłącznie w celach i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji pomiędzy MOGO Sp. z o.o. a Użytkownikiem umowy pożyczki. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez MOGO Sp. z o.o. nie dłużej aniżeli będzie to niezbędne dla wykonania umowy pożyczki, bądź nie dłużej niż jest to niezbędne w świetle obowiązujących powszechnie przepisów prawa.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane dla umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu. Jeśli Użytkownik zamierza korzystać z naszej Strony internetowej w zakresie złożenia Wniosku, rejestracja na Stronie internetowej jest obowiązkowa, wówczas dostarczone przez Użytkownika dane służą do weryfikacji jego tożsamości, przeprowadzenia przez MOGO Sp. z o.o. analizy zdolności kredytowej Użytkownika, kontaktu z nim oraz wykonywania umowy pożyczki.
Podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłania informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, jak również w celu prowadzenia niezbędnej dla właściwego wykonywania Usług korespondencji z Użytkownikiem. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie od MOGO Sp. z o.o. informacji handlowych, ma możliwość rezygnacji z ich otrzymywania poprzez kliknięcie na link, który będzie zamieszczany każdorazowo w przesłanej do Użytkownika informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy zostanie zawarta umowa gwarantująca ochronę praw Użytkownika lub gdy Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę, a także spółkom w ramach grupy kapitałowej, do której należy MOGO Sp. z o.o.
Dodatkowo dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych na Stronie internetowej, jak również w celach marketingowych i statystycznych.
Dane Użytkowników oraz treści zawarte w korespondencji z Użytkownikiem służą MOGO Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celu należytego świadczenia usług na rzecz Użytkowników.
Administratorem danych osobowych zgromadzonych na stronie internetowej jest MOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych („GIODO”), dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach Strony internetowej lub do personalizacji zawartości naszych Stron internetowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszej strony internetowej, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

Mechanizm cookies

3.1. Podczas korzystania za Strony internetowej, na komputerze z którego korzysta Użytkownik, zapisywane będę pliki tekstowe, zwane „Cookies”, które służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze Strony internetowej. Pozwala nam to zoptymalizować i ulepszyć zawartość Strony internetowej do Państwa potrzeb.
3.2. Cookies nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika i nie są gromadzone w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany w celu pozyskiwania informacji o Użytkowniku, ani też śledzenia jego położenia.
3.3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji Cookies w przeglądarce internetowej, jednakże w takim przypadku niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą być dla takiego Użytkownika niedostępne.

Sposób kontaktowania się użytkownikiem

4.1. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji, Użytkownik może otrzymywać od nas e-maile dotyczące w szczególności rejestracji, informacji technicznych oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, a także e-maile dotyczące udzielania odpowiedzi na zadane pytania lub przekazanie informacji związanych z wykonywaniem umowy pożyczki. Możemy również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie w celu przekazania ważnych informacji dotyczących rejestracji lub innych zdarzeń związanych z prowadzeniem Strony internetowej, a dotyczących bezpośrednio Użytkowników.

Zmiany danych osobowych

5.1. Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez MOGO Sp. z o.o. danych osobowych oraz ich poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przy uwzględnieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższe uprawnienia, Użytkownik realizuje poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania na następujący adres e-mail MOGO Sp. z o.o.: dane.osobowe@mogo.pl.
5.2. Danych osobowych zbieranych automatycznie nie będzie można zmienić lub usunąć ze Strony internetowej.

Zabezpieczenie danych osobowych

6.1. Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszą Stroną internetową, gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Wiek użytkownika

7.1. Użytkownikiem Strony internetowej mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Zmiany polityki prywatności

8.1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.

Kontakt

9.1. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z MOGO Sp. z o.o. pod adresem e-mail: info@mogo.pl lub numerem telefonu +48 22 307 45 55 , a także za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy:
Pn-Pt 08:00-18:00