Zasady Dobrych Praktyk KPF

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wydana w dniu 21 grudnia 2020r. nr RŁO 9/2020, Mogo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informuję, że stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na:

  • naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom, w umowach pożyczki konsumenckiej informacji na temat opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, co narusza art. 30 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019r. poz.1083),
  • pobieraniu od konsumentów, którzy opóźniają się ze spłatą pożyczki w terminie wynikającym z zawartych umów, których zabezpieczeniem jest przewłaszczenie pojazdu opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 11 ustawy o kredycie konsumenckim oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi, w zakresie, w jakim łącznie przekraczają limit ustawowy, co jest sprzeczne z art. 33a ustawy o kredycie konsumenckim.

Praktyki te godzą w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowią naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086). Decyzja Prezesa UOKiK nr RŁO 9/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

info@mogo.pl Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy: Pn-Pt 09:00-17:00